Jak Uczyć Zdalnie

pytania

Czy dyrekcja może narzucić nauczycielom formę pracy zdalnej, np. korzystanie z jednej platformy?

Niektórzy dyrektorzy prawdopodobnie zalecają pracę z wykorzystaniem jednego narzędzia, ze względu na dużą ilość różnych form komunikacji, których używali nauczyciele na początku zdalnej szkoły. Po kilku…

Welcome to Modern WordPress theme!

Witamy na stronie! To jest strona główna, którą zobaczy większość odwiedzających, kiedy będzie odwiedzać twoją witrynę po raz pierwszy.