Jak Uczyć Zdalnie

Czy dyrekcja może narzucić nauczycielom formę pracy zdalnej, np. korzystanie z jednej platformy?

Niektórzy dyrektorzy prawdopodobnie zalecają pracę z wykorzystaniem jednego narzędzia, ze względu na dużą ilość różnych form komunikacji, których używali nauczyciele na początku zdalnej szkoły. Po kilku…

Jak ograniczyć ilość platform, na których nauczyciele publikują materiały do lekcji?

Ze względu na okoliczności wdrażania edukacji zdalnej w polskich szkołach „z dnia na dzień”, nauczyciele pragnąc stanąć na wysokości zadania zaczęli stosować rozwiązania internetowe, które znali…

Jak zorganizować pracę zdalną w szkole? Z jakich narzędzi korzystać?

Praca zdalna w edukacji to nowe doświadczenie i duże wyzwanie. Jej organizacja zależy od wielu czynników, w tym od decyzji samorządów, dyrekcji i nauczyciela. Jako nauczyciel możesz…