Jak Uczyć Zdalnie

Z jakich zasobów nauczyciele mogą korzystać, prowadząc zajęcia, które będą dostępne dla każdego w internecie?

W przypadku prowadzenia zajęć dostępnych dla każdego, nauczyciel nie może powoływać się na dozwolony użytek edukacyjny. Może więc korzystać z takich zasobów, z których może w sposób dowolny…