Jak Uczyć Zdalnie

Czy nauczyciel może korzystać z dowolnego narzędzia do komunikowania się z uczniami, w tym rozsyłania materiałów edukacyjnych chronionych prawem autorskim?

Podstawową zasadą jest to, że udostępnianie materiałów online jest dozwolone wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób uczących się, zidentyfikowanych przez szkołę. Narzędzie, z którego korzysta…