Jak Uczyć Zdalnie

Skąd mam wiedzieć, czy nie zadałam/em za dużo?

Możesz zapytać uczniów ile czasu zajęło im wykonanie zadania, czy sprawiło im trudności, i z czasem dostosowywać ilość do ich możliwości i potrzeb. Biorąc pod uwagę, że w obecnej sytuacji uczniowie spędzają dużo czasu przed ekranem podczas lekcji z nauczycielami, zadawanie jeszcze więcej do wykonania na komputerze spowoduje przekroczenie limitu czasu rekomendowanego przez lekarzy – dzieci w wieku 8-11 lat nie powinny spędzać przed ekranem więcej niż 2 godziny dziennie. Weź pod uwagę, że inni nauczyciele też zadają zadania, dlatego zachęcamy do wspólnego monitorowania ich ilości, żeby nie przeciążać uczniów.