Jak Uczyć Zdalnie

Czy wizerunek nauczyciela jest w jakiś sposób chroniony, na przykład przed wykorzystywaniem nagrań w celach prześmiewczych?

Wykorzystywanie wizerunku nauczyciela (nie nagrywanie, tylko rozpowszechnianie) jest chronione na mocy prawa ochrony wizerunku i ochrony dóbr osobistych. Więc jeśli wizerunek nauczyciela zostanie wykorzystany w sposób,…

Prowadzę stronę internetową dla uczniów, gdzie publikuję materiały na zajęcia w formie linków – dostęp do strony ma każdy. Czy takie działanie jest zgodne z prawem?

Zgoda twórcy ani posiadaczy praw autorskich nie jest potrzebna w przypadku linkowania (które nie jest jak na razie uznawane za rozpowszechnianie w rozumieniu prawa autorskiego). Dlatego…

Czy nauczyciel może korzystać z dowolnego narzędzia do komunikowania się z uczniami, w tym rozsyłania materiałów edukacyjnych chronionych prawem autorskim?

Podstawową zasadą jest to, że udostępnianie materiałów online jest dozwolone wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób uczących się, zidentyfikowanych przez szkołę. Narzędzie, z którego korzysta…

Z jakich zasobów nauczyciele mogą korzystać, prowadząc zajęcia, które będą dostępne dla każdego w internecie?

W przypadku prowadzenia zajęć dostępnych dla każdego, nauczyciel nie może powoływać się na dozwolony użytek edukacyjny. Może więc korzystać z takich zasobów, z których może w sposób dowolny…