Jak Uczyć Zdalnie

Jak wygląda sprawa bezpieczeństwa ucznia w czasie zdalnej lekcji wychowania fizycznego?

Odpowiedzialność nauczyciela w trakcie zajęć wychowania fizycznego, co do zasady, może mieć dwie podstawy: odpowiedzialność z tytułu szkody na osobie powierzonej opiece oraz odpowiedzialność z tytułu nadzoru. Jednak w momencie, kiedy zajęcia praktyczne odbywają się zdalnie, opiekę i nadzór sprawują rodzice. Sugerujemy jednak, żeby zadawać ćwiczenia proste, łatwe do wykonania i niewymagające specjalistycznego sprzętu.