Jak Uczyć Zdalnie

Jak monitorować realizację zadań przez uczniów na platformach Kahoot, Quizizz?

Obydwie platformy oprócz funkcji przeprowadzania quizów w klasie oferują możliwość ich rozwiązywania asynchronicznie, czyli nie w tym samym czasie. Służy do tego ustawienie assign challenge (ang. zadaj wyzwanie, Kahoot) lub przypisz zadanie domowe (Quizizz); możesz zaplanować datę i godzinę, kiedy quiz ma się rozpocząć i zakończyć, a następnie udostępnić go uczniom za pomocą linku i kodu. Aktywność uczniów i ich wyniki możesz podglądać w zakładce: Raporty.