Jak Uczyć Zdalnie

Jak mogę podczas nauczania zdalnego oceniać zachowanie uczniów? Na co zwrócić uwagę?

Pamiętaj, że ocena zachowania dotyczy szerszego zakresu niż to, w jakim stopniu uczeń przestrzega zasad panujących w szkole. Uwzględnij aktywność ucznia, doceń osoby zaangażowane we wsparcie koleżanek i kolegów. Warto dostrzec uczniów, którzy stanowią dla innych dobry przykład twórczego i wartościowego wykorzystania czasu kwarantanny. Może ktoś wykorzystał czas w domu na rozwój hobby, albo zdobycie nowych umiejętności? W obecnej sytuacji musisz współpracować z rodzicami – to oni mają największy wgląd w zachowanie dziecka, także podczas edukacji zdalnej.