Jak Uczyć Zdalnie

Czym jest e-nauczanie i czy można je prowadzić bez platform e-learningowych?

Edukacja zdalna może być prowadzona w różny sposób. Należy w szczególności rozróżnić metodę synchroniczną (np telekonferencja) – wymagającą jednoczesnego uczestnictwa nauczyciela i wszystkich uczniów w działaniu dydaktycznym – oraz metodę asynchroniczną – gdzie nauczyciel wysyła materiały a potem otrzymuje ich zwrot lub ma umówione konsultacje. Jak mówi ostatnia diagnoza Centrum Cyfrowego, przy obecnym w Polsce poziomie wykluczenia cyfrowego w wielu wypadkach wskazane będzie stosowanie przede wszystkim metod asynchronicznych. Oczywiście platforma e-learningowa mogłaby okazać się pomocna, jednak jej brak może być szansą na indywidualne podejście do swoich uczniów i ich potrzeb, jak również do Twoich własnych upodobań. Tutaj znajdziesz zestaw narzędzi, które mogą to ułatwić: https://cdt.prowly.com/89058-zdalna-edukacja-w-czasie-zamkniecia-szkol