Jak Uczyć Zdalnie

Czy zgodne z prawem jest nagrywanie lekcji przez uczniów?

Pytanie to należy rozpatrzyć zarówno z perspektywy prawa autorskiego, jak i ochrony wizerunku nauczyciela – jednak odpowiedź będzie w obu przypadkach TAK.

W kontekście prawa autorskiego, lekcja jest utworem – jednak polskie prawo przewiduje dozwolony użytek prywatny – czyli zasadę, że na własny użytek możemy dowolnie korzystać ze wszelkiego typu utworów, dopóki ich nie rozpowszechniamy. Uczeń może więc na własne potrzeby (np. powtórki lekcji) nagrać lekcję – nie może jej jednak przekazywać dalej (poza kręgiem najbliższych, co jest dozwolone znowu na mocy dozwolonego użytku prywatnego).
Podstawa prawna: Artykuł 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
W kontekście ochrony wizerunku, polskie prawo ogranicza jedynie rozpowszechnianie wizerunku – możemy zrobić zdjęcie (czy nagranie) każdemu – jednak pytanie czy możemy to zdjęcie rozpowszechniać. Dlatego też nagrywanie lekcji online nie narusza ochrony wizerunku – oczywiście takim naruszeniem będzie rozpowszechnianie nagranej lekcji bez zgody nauczyciela.
Podstawa prawna: Artykuł 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych