Jak Uczyć Zdalnie

Czy nauczyciel może korzystać z dowolnego narzędzia do komunikowania się z uczniami, w tym rozsyłania materiałów edukacyjnych chronionych prawem autorskim?

Podstawową zasadą jest to, że udostępnianie materiałów online jest dozwolone wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób uczących się, zidentyfikowanych przez szkołę. Narzędzie, z którego korzysta nauczyciel musi więc wymagać opcji logowania/weryfikacji. Udostępnianie materiałów za pośrednictwem ogólnodostępnych platform (takich jak Facebook) jest dopuszczalne w dwóch przypadkach:
a. jeżeli dostęp do pliku będzie zabezpieczony hasłem a informacja o haśle zostanie przekazana tylko uczniom w sposób zapewniający weryfikację, np. przez Librusa;
b. jeżeli nauczyciel jako administrator grupy na Facebooku będzie jedynym uprawnionym do decydowania o tym, kto może zostać członkiem grupy.
Przed wyborem narzędzia trzeba zwrócić uwagę również na dwie kwestie:
Regulamin bądź statut szkoły powinny określać, jakie narzędzia są wykorzystywane do nauczania zdalnego.
Regulamin samej platformy – czy korzystając z danego narzędzia nie udzielamy licencji na utwory, które na niej umieszczamy (bo udzielać licencji możemy tylko na własne utwory) oraz czy nasi uczniowie mogą zgodnie z regulaminem z tej platformy korzystać (na przykład Facebook pozwala na zakładanie kont osobom powyżej 13 roku życia).