Jak Uczyć Zdalnie

Czy materiały dla uczniów można umieszczać na stronie szkoły/fb szkoły czy tylko przez platformę/e dziennik?

Zgodnie z przepisami prawa autorskiego dopuszczalne jest publiczne udostępnianie cudzych utworów we wskazanych powyżej ramach, ale wyłącznie dla ograniczonego kręgu osób uczących się, które można zidentyfikować. Oznacza to, że materiały te można udostępniać przez dedykowaną platformę lub e dziennik, ponieważ korzystanie z nich wymaga logowania (tym sposobem można zidentyfikować osoby mające dostęp do materiałów).

W przypadku strony internetowej szkoły dopuszczalne jest zamieszczenie materiałów, ale pod warunkiem, że dostęp do nich będzie wymagał zalogowania na indywidualnym koncie.

Natomiast strona szkoły na platformie Facebook zasadniczo nie daje możliwości ograniczenia dostępu tylko do wybranego kręgu osób. Udostępnianie materiałów za pośrednictwem FB jest dopuszczalne w dwóch przypadkach:
a. jeżeli dostęp do pliku będzie zabezpieczony hasłem a informacja o haśle zostanie przekazana tylko uczniom;
b. jeżeli nauczyciel/szkoła jako administratorzy profilu będą wyłącznie uprawnieni do decydowania o tym, kto może zostać członkiem grupy/mieć dostęp do profilu.Podstawą prawną takiego korzystania jest art. 27 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracowanie: dr Daria Gęsicka – rzecznik patentowy, adiunkt w Kat. Prawa i Postępowania Cywilnego, WPiA UMK