Jak Uczyć Zdalnie

Czy dyrekcja może narzucić nauczycielom formę pracy zdalnej, np. korzystanie z jednej platformy?

Niektórzy dyrektorzy prawdopodobnie zalecają pracę z wykorzystaniem jednego narzędzia, ze względu na dużą ilość różnych form komunikacji, których używali nauczyciele na początku zdalnej szkoły. Po kilku tygodniach już wiadomo, że wielość narzędzi powoduje przeszkody w komunikacji i utrudnia przepływ informacji. Podobnie jak odsyłanie uczniów do wielu źródeł materiałów edukacyjnych online może przytłaczać i dezorientować. Polecenie korzystania przez nauczycieli jednej szkoły z tego samego komunikatora i używanie do realizacji lekcji zasobów zgromadzonych w jednym miejscu, np. na platformie e-podręczniki, może mieć właśnie na celu ułatwienie uczniom i nauczycielom wdrożenie w nowy tryb pracy, oswojenie z nowymi metodami, przyzwyczajenie do prostych rozwiązań, aby z czasem móc wprowadzać te bardziej złożone i wymagające. Nawet jeżeli dyrekcja nie wydała żadnych dyspozycji warto porozmawiać o tym w gronie nauczycielskim i postarać się uspójnić przekaz, w końcu jeden uczeń ma zajęcia z kilkoma nauczycielami. Takie uspójnienie pomoże także rodzicom, którzy są niezbędnym pośrednikiem i wsparciem w prowadzeniu zdalnego nauczania przede wszystkim wśród uczniów klas I-III.