Jak Uczyć Zdalnie

Co ze zdalną edukacją dzieci, które w ogóle nie mają dostępu do komputera czy internetu?

Główny ciężar zapewnienia dzieciom sprzętu spada w obecnej sytuacji na rodziców.
Jeśli nie są oni w stanie go zapewnić, organ prowadzący szkołę może upoważnić dyrektora do użyczania, czyli bezpłatnego udostępniania sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć, w szczególności komputerów, laptopów i tabletów (uczniom i nauczycielom). Rozsądnym wyjściem jest honorowanie w takich przypadkach usprawiedliwień motywowanych brakiem dostępu do sprzętu. Umożliwi to rozwiązanie ewentualnych późniejszych problemów związanych z klasyfikacją uczniów, oceną z zachowania itp. Ponadto, istotne jest, aby programy wykorzystywane do e-learningu pozwalały na naukę zarówno za pośrednictwem komputerów, jak również telefonów komórkowych czy tabletów, co umożliwi uczestnictwo w zajęciach większej liczbie uczniów.