Jak Uczyć Zdalnie

A co do przedmiotów zawodowych, ekonomicznych?

Na platformie Khan Academy jest wiele materiałów i zadań, dotyczących mikro- i makroekonomii oraz z zakresu podstaw przedsiębiorczości. Uczniowie mogą też obejrzeć / posłuchać wywiadów ze znanymi przedsiębiorcami.