Jak Uczyć Zdalnie

Czy dyrekcja może narzucić nauczycielom formę pracy zdalnej, np. korzystanie z jednej platformy?

Niektórzy dyrektorzy prawdopodobnie zalecają pracę z wykorzystaniem jednego narzędzia, ze względu na dużą ilość różnych form komunikacji, których używali nauczyciele na początku zdalnej szkoły. Po kilku…

Czy nauczyciel/ka może korzystać ze szkolnej bazy danych uczniów i prywatnymi kanałami organizować z nimi kontakt?

Przy założeniu, że nauczyciele korzystają z danych uczniów zebranych w szkole tylko do celów nauczania (przekazywania materiałów, komunikacji z uczniami, oceniania pracy uczniów etc.), jest to zgodne…