Jak uczyć zdalnie? Proste odpowiedzi na trudne pytania

Jak Uczyć Zdalnie

pytania

Czy dyrekcja może narzucić nauczycielom formę pracy zdalnej, np. korzystanie z jednej platformy?

Niektórzy dyrektorzy prawdopodobnie zalecają pracę z wykorzystaniem jednego narzędzia, ze względu na dużą ilość różnych form komunikacji, których używali nauczyciele na początku zdalnej szkoły. Po kilku…

Jak uczyć zdalnie? Proste odpowiedzi na trudne pytania